ПРАВНИ АСПЕКТИ.

.

Авторски права

© Авторско право BMW AG, Мюнхен, Германия. Всички права запазени.
Текстът, изображенията, графиките, звуковите файлове, анимационните файлове, видео файловете и подредбата им на сайтовете на BMW Group са защитени с авторски права и са предмет на друга защита на интелектуалната собственост. Тези елементи не могат да се копират с търговска цел или за търговско разпространение, нито да се променят или публикуват на други сайтове. Някои уебсайтове на BMW и техни дилъри могат да съдържат изображения, авторските права върху които са собственост на трети лица.

Гаранции, отговорност.

Информацията на този уебсайт се предоставя „такава, каквато е“, без каквито и да било изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел или ненарушения на права на трети страни. Макар че предоставената информация се смята за точна, не е изключено тя да съдържа грешки или неточности. При никакви обстоятелства Бова Кар ООД не носи отговорност пред когото и да е за никакви специални, непреки или косвени щети във връзка с използването на този материал, освен ако не са причинени в резултат на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение. Бова Кар ООД не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, които се поддържат от трети страни, и следователно се отказва от отговорност за всякакви връзки от този уебсайт към други уебсайтове.

Търговски марки.

Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на този уебсайт са обект на правата върху търговските марки на BMW AG, включително всички марки, имена на модели, лога и емблеми.
Лицензи.

BMW България ЕООД и Бова Кар ООД се стреми да ви предложи иновативен и информативен уебсайт. Въпреки това трябва да знаете, че BMW България ЕООД и Бова Кар ООД трябва да защитават интелектуалната си собственост, включително всички патенти, търговски марки и авторски права. Следователно, моля, имайте предвид, че този уебсайт не предоставя никакви лицензи за употреба на интелектуалната собственост на компании от BMW България ЕООД или трети страни.

Указание за разход на гориво и емисии на CO2.

Допълнителна информация за официалния разход на гориво, официалните CO2 емисии и консумацията на електрическа енергия на нови пътнически автомобили можете да намерите в указанието за разхода на гориво, CO2 емисии и консумация на електрическа енергия на нови пътнически автомобили, което се предлага безплатно от всички търговци на автомобили и от DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, Германия и което може да изтеглите от тук.

Защита на личните данни.

В някои раздели на уебсайта може да бъде поискано да се предоставят доброволно лични данни. Вашите лични данни ще бъдат използвани и съхранявани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни.

Предоставяйки личните си данни чрез уебсайта или през онлайн чата, Вие ги предоставяте на БМВ България ЕООД и Бова Кар ООД в качеството им на администратори на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. БМВ България ЕООД и Бова Кар ООД като администратори на лични данни събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни, спазвайки нормативно установените изисквания и в съответствие със заложените принципи.

При отправяне на запитване в онлайн формата на интернет страницата/онлайн чата Ви уведомяваме, че събираме, обработваме и съхраняваме следните Ваши лични данни: две имена, електронна поща /имейл адрес/, телефонен номер, с цел да отговорим на отправеното от Вас запитване, да Ви предоставим поисканата от Вас консултация, за по-добра комуникация и предоставяне на качествени услуги.

БМВ България ЕООД и Бова Кар ООД събират и обработват Вашите лични данни за маркетингови цели, регистрация в събития, изпращането на продуктова информация, разпространението на предложения за обслужване и с цел проучване единствено при наличие на изрично дадено от Вас съгласие за това. Предоставяйки доброволно личните си данни с изрично даденото Вас съгласие за горните цели, Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения (е-мейл, SMS и други) от Бова Кар ООД във връзка с горното, като се съгласявате Бова Кар ООД да прехвърля Вашите лични данни към БМВ България ЕООД, BMW AG и други дружества от групата от дружества на BMW AG и към компании от дилърската мрежа на BMW за гореспоменатите цели.

Във всеки един момент можете да оттеглите даденото от Вас съгласие по отношение на всички или част от указаните видове използване и/или разкриване на личните Ви данни, както и да поискате промени в съхраняваните на Вашите лични данни, да поискате достъп до личните си данни, информация относно обработването им, ограничаване на обработването им или коригирането им, прекратяване на използването им или изтриването им чрез писмено известие до Бова Кар ООД на адрес Бургас 8000, ул. Проф. Я. Якимов 11 или на е-майл: contact@bmw-bovacar.bg.

ШОУРУМ.

Ул. Проф. Я. Якимов 11
8000 Бургас

Тел рецепция: +359 56 860 065
Тел продажби: +359 56 842 710
+359 88 922 2023

Работно време:

Понеделник–петък: 09:00 - 18:00 ч.
Събота: 09:00 - 18:00 ч.
Неделя: затворено

СЕРВИЗ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ.

Ул. Проф. Я. Якимов 11
8000 Бургас

Тел (сервиз): +359 887 577 730
+359 889 697 794
Тел (Резервни части): +359 885 618 531
Тел (аксесоари): +359 884 107 127

Работно време:

Понеделник–петък: 09:00 - 18:00 ч.
Събота: 09:00 - 18:00 ч.
Неделя: затворено

Запазете час за сервиз
Обадете се сега