СЕРВИЗ ПО ВРЕМЕ НА COVID-19.

БЕЗКОНТАКТНО ОБСЛУЖВАНЕ.

СЕРВИЗ ПО ВРЕМЕ НА COVID-19.

БЕЗКОНТАКТНО ОБСЛУЖВАНЕ.

В новата за всички нас ситуация, предизвикана от пандемичното разпространение на Коронавирус (COVID-19), ние разбираме загрижеността на всеки относно неговото здраве и здравето на неговите близки.
Затова изготвихме нов, адаптиран към настоящите условия, сервизен процес за приемане и предаване на автомобил без директен контакт.
 

Как реално протича целия процес, може да видите във видеото.
 

Обадете се сега